Podpisz deklarację
wybierz język
wybierz język

Polityka Prywatności serwisu RatujmyRodzine.pl

 

1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z serwisu działającego pod adresem www. filialappeal.org (dalej jako: „Serwis”) przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, 31-064 Kraków, ul. Augustiańska 28, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112287: REGON: 357073726. Fundacja ma siedzibę w Polsce (dalej jako: „Administrator”). 

2. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu. 

3. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, przetwarzane są przez Administratora w celu: 
3.1. dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób,
3.2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
3.3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą 
elektroniczną 3.4. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu,
3.5. prowadzenia kampanii społecznych, do udziału w których ww. osoby mogą dobrowolnie przystąpić. 

4. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z Administratorem. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach, osoba korzystająca z Serwisu traci możliwość korzystania z nich. 

5. Jeżeli osoba korzystająca z Serwisu umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres email), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 

6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody tej osoby. 

7. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osoby korzystającej z Serwisu i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Administrator stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych, w szczególności zabezpieczenia antywirusowe i antywłamaniowe serwera przechowującego dane. 

8. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli osoba korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa.Cookies 

1. Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, 31-064 Kraków, ul. Augustiańska 28. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności: 
a .dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. dostosowanie części informacji wyświetlanych w ramach Serwisu i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika
c. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. weryfikowanie poprawności wprowadzanych na stronach Serwisu przez użytkowników danych. 

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.