Podpisz deklarację
wybierz język
wybierz język
Kim jesteśmy?
W związku ze zwyczajną sesją Synodu Biskupów o Rodzinie, która odbyła się w październiku 2015 roku, grupa zatroskanych katolików świeckich oraz liderów organizacji wspierających rodzinę wystosowała do papieża Franciszka synowską prośbę. Katolicy prosili w niej Ojca Świętego, by stanowczo potwierdził nauczanie Kościoła katolickiego, które jednoznacznie głosi, iż osoby rozwiedzione i wstępujące w ponowne związki cywilne nie mogą przyjmować Komunii Świętej oraz że związki homoseksualne są sprzeczne z prawem Boskim i naturalnym.
Pod tą prośbą złożono 879 451 podpisów. Wśród sygnatariuszy znalazło się 8 kardynałów oraz 203 arcybiskupów i biskupów ze wszystkich kontynentow.
Ogłoszenie posynodalnej adhortacji „Amoris laetitia” nie zmniejszyło zamieszania szerzącego się wśród wiernych, bowiem adhortacja dopuszcza interpretację, zgodnie z którą miałaby zatwierdzać praktykę indywidualnego udzielania absolucji – a więc i sakramentu Eucharystii - osobom obiektywnie żyjącym w związku cudzołożnym bądź przedmałżeńskim.
Wobec – jak się wydaje – zerwania z tradycyjnym nauczaniem Kościoła dotyczącym sakramentów Małżeństwa, Pokuty i Eucharystii (a także ze związaną z nimi dyscypliną kościelną), grupa zaniepokojonych katolików postanowiła, że rozpocznie upowszechnianie uroczystej Deklaracji Wierności Niezmiennemu Nauczaniu Kościoła o Małżeństwie i Jego Nieprzerwanej Dyscyplinie.
W istocie, tylko blask prawdy może wyzwolić człowieka (zob. J 8, 32) i umożliwić mu odnalezienie prawdziwej radości płynącej z miłości, z życia zgodnego ze zbawczą wolą Boga. Innymi słowy: unikając grzechu, o co w 1917 roku w Fatimie prosiła Matka Boża.